Pokud snad jakožto malý podnikatel rozvažujete, zda v dnešní době vytvořit webové stránky pro vaše podnikání či nikoliv, ušetřím vám čas. Nějaké jistě potřebujete. A měly by být dobré. Profesionálně navržené, měly by přitáhnout pozornost zákazníků a zvyšovat povědomí o vaší firmě. Měly by to být webové stránky, podle kterých vás lidé jednoznačně rozeznají od konkurence.

Chování spotřebitelů se samozřejmě v průběhu času mění, aby se přizpůsobilo moderním technologiím. Toto chování se v posledních letech změnilo velmi dramaticky, aby se tak přizpůsobilo současnému digitálnímu věku. Dám vám příklad – Zlaté stránky. Telefon byl moderní technologií na přelomu 19. a 20. století a dramaticky změnil způsob podnikání. Po dlouhou dobu telefonický kontakt vládl jako hlavní prostředek komunikace. Po revoluci většina domácností používala Zlaté stránky seznam k hledání místních produktů a služeb. Soukromníci si uvědomili, že reklama ve Zlatých stránkách je velmi efektivní. Až do masivnějšího nástupu internetu byla reklama ve Zlatých stránkách, katalozích, časopisech a denících základní marketingový nástroj pro většinu firem.

Pak ale přišel internet a nové narušení obchodního statu quo. Jak si více a více spotřebitelů uvědomilo, že by mohli najít to, co potřebují, on-line rychleji a efektivněji než v neaktuálních tiskovinách, chování spotřebitelů se od používání tištěných adresářů postupně odchýlilo. Od roku 2010 již spotřebitelé postupně přestali používat tištěné telefonní adresáře a v roce 2015 vyšly tištěné Zlaté stránky naposledy. Tuto transformaci přežily některé lokální inzertní plátky, ty však nejsou zdaleka tak všezahrnující jako legendární Zlaté stránky devadesátých let.

Po roce 2015 nastal rychlý posun vpřed a do roku 2019 již drtivá většina spotřebitelů vyhledává produkty a služby online. S nástupem chytrých telefonů se navíc výrazně zvýšil podíl vyhledávání produktů a služeb na těchto mobilních zařízeních a v současnosti dosahuje tento podíl v některých odvětvích i 60 – 80 % všech zobrazení. Je tedy zřejmé, že pokud chcete, aby si zákazníci vybrali právě vaši společnost, musíte být vidět v on-line světě, což znamená, že potřebujete webové stránky a další formy on-line prezentace.