Česká síť FVE monitor

0:0:0 | On-line
Okamžitá spotřeba domu
Okamžitý výkon:0.475kW
Celková spotřeba domu
Dnešní spotřeba:31.134kWh
..z vlastní výroby:16.323kWh
Měsíční spotřeba:624.808kWh
..z vlastní výroby:319.955kWh
Roční spotřeba:8640.362kWh
..z vlastní výroby:3667.303kWh
Výroba el. energie z FVE
Okamžitý výkon:0kW
Dnešní výroba:16.833kWh
Měsíční výroba:338.700kWh
Roční výroba:4460.540kWh
Stav elektroměru:22518kWh
Dodávka el. energie do sítě
Okamžitý výkon:0kW
Dnešní dodávka:0.510kWh
Měsíční dodávka:18.745kWh
Roční dodávka:793.237kWh
Spotřeba el. energie ze sítě
Okamžitý výkon:0.425kW
Dnešní spotřeba:14.811kWh
Měsíční spotřeba:304.853kWh
Roční spotřeba:4973.059kWh